Atvykdami į teorijos egzaminą VĮ „Regitra“ turėkite :
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad Jūsų sveikatos būklė ir psichofiziologiniai gebėjimai yra tinkami vairuoti atitinkamos (-ų) kategorijos (-ų) transporto priemonę;
3. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, kad baigėte mokymą pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą;

Vairavimo praktikos egzaminą galima laikyti tik išlaikius vairavimo teorijos egzaminą. Vairavimo praktikos egzaminas laikomas VĮ „Regitra“ egzaminavimui skirtomis transporto priemonėmis.  Egzamino trukmė – 60 min. Į šį laiką įskaičiuojamas kandidato į vairuotojus sutikimas; su eismo sauga susijęs techninis transporto priemonės patikrinimas; susipažinimas su transporto priemone ir pasirengimas vairavimui; specialieji vairavimo manevrai; vairavimas realiomis eismo sąlygomis (ne mažiau kaip 25-45 min., priklausomai nuo transporto priemonės kategorijos); egzamino metu padarytų klaidų išaiškinimas ir rezultato paskelbimas.

Gyventojams, norintiems įgyti teisę vairuoti AM kategorijas transporto priemones, praktikos egzamino laikyti nereikia.

Važiavimas susideda iš dviejų dalių: manevravimo aikštelėje ir važiavimo nustatytu maršrutu. Praktinio egzamino vertinimo metodai ir kriterijai:
Vertinimo kriterijai;
Vertinimo metodai;
Patikrinimo prieš važiavimą klausimai;
Kritinės klaidos;
Bendrosios kritinės klaidos;
Nekritinės ir specifinės pasikartojančios klaidos;
Specialieji važiavimo manevrai.

Praktikos egzaminui privaloma pateikti šiuos dokumentus:
Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą apie jo sveikatos būklės tinkamumą;
Sveikatos žinių pažymėjimą, kad asmuo išklausė pirmosios medicinos pagalbos nukentėjusiesiems suteikimo kursą;
Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Valstybinį praktikos (vairavimo) egzaminą, nepaisant gyvenamosios vietos, galima laikyti bet kuriame VĮ „Regitra“ egzaminų centre. Egzaminams galite užsiregistruoti VĮ „Regitra“ specialioje svetainėje (www.regitra.lt) arba paskambinę į bet kurį egzaminų centrą (kontaktai pateikti žemiau).

Tel. 870055151